Recrutam pentru ERS – International congress 2019 Madrid, Spain, 28 sept. – 02 oct. 2019

Condiții obligatorii pentru grupul țintă:

  1. Personalul medical să fie angajat într-o instituție publică care oferă servicii medicale/de sănătate publică (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală), respectiv medicii de familie aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate;
  2. Personalul medical să fie implicat în implementarea programului prioritar de sănătate: boli infecțioase transmisibile prioritare – tuberculoza, la nivel național, regional, județean sau local;
  3. A participat la activitatea de formare profesionala – A1.1 și a primit diplomă de absolvire a cursului.

O condiție esențială pentru participarea la conferințe/congrese va fi trimiterea de către grupul țintă și aprobarea de către experții proiectului, a unei prezentări, poster etc. La depunerea dosarului de participare la conferințe, fiecare membru al grupului țintă va depune dovada aprobării de către organizatorii conferinței/congresului a materialului pentru prezentare în cadrul conferinței. Pentru participarea la workshopuri, participanții trebuie să demonstreze activitate relevantă pentru domeniul vizat – tuberculoză.

Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:

De asemenea, candidaților selectați în vederea participării la activitățile de schimb de experiență/schimb de bune practici li se vor transmite pentru a fi completate și transmise în urma participării, următoarele formulare standard:

  • Proces-verbal de predare-primire a pachetului de cazare/masă/transport etc. – Anexa 7;
  • Raportul de activitate (Anexa 8);
  • Fișă de feedback (Anexa 9);
  • Fișă de auto-evaluare (Anexa 10).

Mai multe informații și o scurtă prezentare a conferinței regăsiți aici.