Anunt concurs post director medical. Metodologie, tematica, bibliografie si calendar

Insitututul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucuresti organizeaza concurs pentru ocupareapostului de director medical. concursul se desfasoara in data de 29 iulie 2019.

Are doua etape:

Etapa 1.

Verificarea indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in publicatia de concurs. Aceasta este o etapa eliminatorie.

Etapa 2.

In aceasta etapa se sustin probele de evaluare.

a. Proba scrisa: test grila sau lucrare scrisa prin care se face verificarea cunostintelor din legislatia specifica postului. Este proba eliminatorie.

b. Proba de sustinere a proiectului de specialitate

c. Interviu de selectie: aprecierea abilitatilor candidatului de indeplinire a atributiilor functiei de director medical.

Mai multe informatii regasiti in anuntul oficial. Click aici.