COMUNICAT DE PRESĂ

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare

Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general

Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

Titlul proiectului:Consolidarea controlului tuberculozei in Romania prin cresterea competentelor profesionistilor din domeniul TB

Contract nr. POCU/91/4/8/107488 (Cod SMIS 2014+: 107488)

 

COMUNICAT DE PRESĂ

“Microbul tuberculozei nu pleaca in vacanta, nici medicii care lupta împotriva lui nu iau pauză”

România este țara cu cel mai mare număr de bolnavi de tuberculoză din Uniunea Europeană, dar face eforturi reale de reducere a acestor cifre prin intermediul strategiei Programului Național de Control al Tuberculozei din cadrul Ministerului Sănătății.

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta în parteneriat cu Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătateau început cursurile pentru personalul medical în cadrul proiectului “Consolidarea controlului tuberculozei în Romania prin creșterea competențelor profesioniștilor din domeniu TB”. Programul urmărește formarea a 1320 de profesioniști implicați în domeniul “Boli transmisibile – Tuberculoza”.

Primele cursuri s-au desfășurat la începutul lunii decembrie în București, Constanța și Craiova. Proiectul finanțat din fonduri europene este un răspuns activ la nevoia de îmbunătățire a cadrului tehnic și metodologic, a cunoștințelor și a competențelor personalului medical care activează sau are legătură cu domeniul tuberculozei.

Programul de formare profesională este un model inovator de bune practici pentru realizarea managementului pacientului cu tuberculoză în România, cu formarea tuturor specialiștilor implicați în depistarea și managementul cazului de tuberculoză: medic de familie, pneumolog, asistenți medicali, personal de laborator. Pentru fiecare dintre categoriile de personal sunt organizate cursuri de formare specifice, creditate de catre organismele profesionale de reglementare.

Profesioniștii care activează în domeniul tuberculozei se pot înscrie și pot afla mai multe detalii despre aceste cursuri pe site-ul https://controltb.ro/.

DESCARCĂ COMUNICAT DE PRESĂ