CONSOLIDAREA CONTROLULUI TUBERCULOZEI IN ROMANIA PRIN CRESTEREA COMPETENTELOR PROFESIONISTILOR DIN DOMENIUL TB

Afla ordinea si locatiile derularii sesiunilor de formare accesand sectiunea Calendar sesiuni

Vezi calendar sesiuni

Cursurile de formare se adreseaza urmatoarelor categorii de personal:

Medicilor pneumologi

Asistenti medicali din reteaua de pneumoftiziologie

Personalului de laborator de bacteriologie bK

Medicilor de familie

Pentru fiecare dintre categoriile de personal mentionate mai sus, vor fi organizate cursuri de formare specifice, creditate de catre organismele profesionale de reglementare.

Conditiile de eligibilitate pentru a putea sa participati la aceste cursuri sunt urmatoarele:

1. Pentru personalul din institutii publice implicat in implementarea Programului National de prevenire supraveghere si control al TB: medici pneumologi, asistenti medicali din reteaua de pneumoftiziologie, personalul de laborator de bacteriologie bK


Criterii de eligibilitate (cumulative):


sa fie angajat într-o institutie publica care ofera servicii medicale (spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala)

personalul sa fie implicat in programul național de prevenire, supraveghere si control al TB la nivel national, regional, judetean și local


2. Pentru medicii de familie


Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie implicați in furnizarea de servicii medicale in domeniul prevenirii, supravegherii si controlului TB

sa fie in relații contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate (se va trimite o copie a contractului cu CAS, valabil ȋn momentul ȋnscrierii)


Alte conditii necesare pentru a asigura participarea la cursurile de formare:

Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Are disponibilitatea de a participa la activitatile din proiect

Completeaza si depune toate documentele solicitate

Este absolvent, cu examen de diploma, al unei institutii de invatamant:

 • Medici: diploma de licenta doctor-medic
 • Asistenti medicali: medical diplomă de asistent medical – şcoală postliceală, colegiu, facultate etc.
 • Personal de laborator: diplome de licenta/certificat de absolvire in specializarile medicina de laborator, chimie, biologie, bioinginerie, asistent medical de laborator

Informatii utile si instructiuni pentru inscriere

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa. Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat.

Formularele primite vor fi verificate de către echipa de proiect. În cazul în care sunt sesizate erori de completare sau informaţii lipsă, formularele vor fi transmise din nou către dvs. pentru a fi recompletate.

Dosarul intr-un exemplar original, va fi depus, ulterior inscrierii online, la sediul de implementare a proiectului sau in locatii regionale ce urmeaza a fi stabilite in momentul deschiderii sesiunilor de inscriere si anuntate pe pagina web a proiectului.

Comisia de evaluare si selectie va verifica fiecare dosar si va evalua candidatura prin calificativul admis/respins.

Nerespectarea oricaruia dintre criteriile de eligibilitate va duce la respingerea dosarului.

Lista finala a participantilor ale caror dosare de inscriere au fost admise va fi intocmita pe baza principiului „primul venit – primul servit”

Se va lua in considerare data si ora inscrierii online.

Deschide instructiunile complete

1
Descarca formularele necesare inscrierii si completeaza-le!

2 Completeaza si incarca formularele descarcate din Pasul 1 alaturi de alte documente listate jos.

(!) Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” este acreditat in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal.

Formulare Medici de familie

 • Formular 1 - Cerere de inscriere
 • Formular 2 - Chestionar de evaluare interes fata de curs (medici de familie)
 • Formular 3 - Declaratie privind relatia contractuala cu CASS
 • Formular 4 - Declaratie de consimtamant GDPR
 • Formular 5 - Formular inregistrare grup tinta
 • Formular 6 - Angajament de disponibilitate
 • Formular 7 - Declaratie de evitarea dublei finantari
 • Carte de identitate valabila - copie
 • Diploma de studii (facultate / medic) - copie
 • Copie a contractului cu CAS valabil in momentul inscrierii.

Formulare Medici Pneumologi

 • Formular 1 - Cerere de inscriere
 • Formular 2 - Chestionar de evaluare interes fata de curs (medici pneumologi)
 • Formular 3 - Adeverinta de salariat - medici pneumologi
 • Formular 4 - Declaratie de consimtamant GDPR
 • Formular 5 - Formular inregistrare grup tinta
 • Formular 6 - Angajament de disponibilitate
 • Formular 7 - Declaratie de evitarea dublei finantari
 • Carte de identitate valabila - copie
 • Diploma de studii (facultate / medic) - copie

Formulare Medicii de laborator, chimisti, biologi si biochimisti

 • Formular 1 - Cerere de inscriere
 • Formular 2 - Chestionar de evaluare interes fata de curs
 • Formular 3 - Adeverinta de salariat
 • Formular 4 - Declaratie de consimtamant GDPR
 • Formular 5 - Formular inregistrare grup tinta
 • Formular 6 - Angajament de disponibilitate
 • Formular 7 - Declaratie de evitarea dublei finantari
 • Carte de identitate valabila - copie
 • Diploma de studii (facultate / medic) - copie

Formulare Personal laborator – asistenti

 • Formular 1 - Cerere de inscriere
 • Formular 2 - Chestionar de evaluare interes fata de curs
 • Formular 3 - Adeverinta de salariat
 • Formular 4 - Declaratie de consimtamant GDPR
 • Formular 5 - Formular inregistrare grup tinta
 • Formular 6 - Angajament de disponibilitate
 • Formular 7 - Declaratie de evitarea dublei finantari
 • Carte de identitate valabila - copie
 • Diploma de studii (facultate / medic) - copie

Formulare asistenti PNF

 • Formular 1 - Cerere de inscriere
 • Formular 2 - Chestionar de evaluare interes fata de curs
 • Formular 3 - Adeverinta de salariat
 • Formular 4 - Declaratie de consimtamant GDPR
 • Formular 5 - Formular inregistrare grup tinta
 • Formular 6 - Angajament de disponibilitate
 • Formular 7 - Declaratie de evitarea dublei finantari
 • Carte de identitate valabila - copie
 • Diploma de studii (facultate / medic) - copie

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa. Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat.

Dimensiunea maxima acceptata pentru fiecare fisier este de 50MB.

* Selecteaza toate fisierele pe care vrei sa le incarci (Se poate face selectie multipla tinand apasat pe tasta CTRL).

** Sunt acceptate doar fisierele cu extensiile jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx

Incarca

3 Completeaza datele si alege sesiunea la care se va face inscrierea

De ce sa te inscrii?
Prin participarea la activitatile organizate in cadrul proiectului, vei beneficia de:

Formare profesionala in managementul cazului de TB obtinand credite profesionale
Dezvoltarea competentelor teoretice si practice
Schimb de bune practici/schimburi de experienta
Un manual teoretic in domeniul controlului TB si un ghid de practica
1281

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate certificati ca urmare a imbunatatirii nivelului de cunostinte

1320

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate “Boli transmisibile-Tuberculoza” vor beneficia de metode inovatoare de formare

36

persoane vor participa la activitati de schimb de bune practici si schimburi de experienta in state membre ale Uniunii Europene, concretizate in cursuri, congrese si workshopuri, in domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoza”