Lista finala de participanti la cursul din Craiova, perioada 7 – 9 dec. 2018

In urma derularii procesului de selectie a grupului tinta si depunerii dosarelor de candidatura pentru participarea la cursul de formare “Consolidarea controlului tuberculozei in Romania prin cresterea competentelor profesionistilor din domeniul TB”, nr. contract POCU/91/4/8/107488 (Cod SMIS 2014: 107488) transmitem lista finala a participantilor la SESIUNEA 3 din perioada 07 – 09 dec. 2018, organizata in localitatea Craiova.