CONSOLIDAREA CONTROLULUI TUBERCULOZEI IN ROMANIA PRIN CRESTEREA COMPETENTELOR PROFESIONISTILOR DIN DOMENIUL TB

Afla ordinea si locatiile derularii sesiunilor de formare accesand sectiunea Calendar sesiuni

Vezi calendar sesiuni

Specialiştii implicaţi ȋn furnizarea de servicii medicale care au participat la activitatea de formare profesională ȋn cadrul proiectului si au absolvit cursul sunt invitaţi să se ȋnscrie la activitatea de Schimb de bune practici.

Condiţiile de participare se regasesc mai jos

Primul schimb de bune practici în cadrul proiectului “Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor în domeniul TB”

CONFERINŢE/ CONGRESE/WORKSHOP-uri ÎN DOMENIUL TUBERCULOZEI 2020 UNIUNEA EUROPEANĂ PROPUSE PENTRU SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI

ERS
International Congress - VIRTUAL

Locaţia: Viena, Austria

Perioadă: 05-09 sept 2020

Contact: https://ers-2020.com/#header

ECCMID 2020 Clinical Microbiology & Infectious Diseases - ANULAT

Locaţia: Paris, Franţa

Perioadă:18-21 aprilie 2020

Contact: https://www.eccmid.org/abstracts/abstract_guidelines/

51 st Union World Conference on Lung Health - VIRTUAL

Locatie: Sevilia, Spania

Perioadă: 20-24 octombrie 2020

Contact: https://seville.worldlunghealth.org/

7 th Pneumo Update Europe

Locaţia: Budapesta, Ungaria

Perioadă: 30-31 octombrie 2020

Contact: https://pneumo-update-europe.eu/registration

Centre/ Instituţii propuse pentru stagiile aferente activităţii de Schimb de bune practici ȋn 2020

1. Research Center Borstel, Leibniz Lungcenter

www.fz-borstel.de | bweller@fz-borstel.de

Instituție germană de cercetare biomedicală interdisciplinară situată la Borstel, în Schleswig-Holstein. Cercetează boli asociate civilizației, cum ar fi astmul și alergiile, precum și infecțiile pulmonare (tuberculoza). Scopul predominant al activităților interdisciplinare și translaționale de cercetare este de a elucida cauzele și mecanismele bolilor inflamatorii cronice infecțioase și neinfecțioase ale plămânului, pentru a obține noi concepte inovatoare pentru prevenirea, diagnosticul și terapia lor.


2. Robert Koch Institut, Berlin Germany

www.rki.de

Institutul este responsabil de monitorizarea sănătății la nivel naţional. RKI colectează și interpretează date epidemiologice comunicate institutului ca urmare a Legii privind protecția împotriva infecțiilor (Infektionsschutzgesetz, IfSG). Oamenii de știință efectuează cercetări în epidemiologia bolilor infecțioase, precum și proiecte de supraveghere santinelă și sprijină alte state în investigarea focarelor.


3. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen Denmark

OMS lucrează la nivel mondial pentru a promova sănătatea, a păstra populaţia în siguranță și a servi persoanele vulnerabile. Scopul principal este de a asigura asistenţa medicala primară prin ȋmbunatăţirea accesului la medicamente esenţiale, prin instruirea forţei de muncă ȋn domeniul sănătăţii şi ȋmbunătăţirea monitorizării datelor şi a informaţiilor.


4. Supranational TB Reference Laboratory in Stockholm, Sweden

Department of Microbiology

The Public Health Agency of Sweden

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

SE-171 82 Solna, Sweden

SRL Stockholm a fost înfiinţat în 1994 și sprijină în prezent următoarele opt țări; Estonia, Finlanda, Iran, Kuweit, Lituania, Norvegia, România și Sudan, in consolidarea activităților din laborator.


5. Supranational TB Reference Laboratory in Milan, Italy

Ospedale San Raffaele - Milano,

via Olgettina 60,

20132 Milano, Italia

The Emerging Bacterial Pathogens Unit (EBPU) condusă de dr. Daniela Maria Cirillo, a fost înființată în 2003 cu scopul de a efectua diagnosticul micobacterian avansat, de a sprijini dezvoltarea de noi instrumente pentru detectarea tuberculozei și de a studia mecanismele patogene ale DR-TB. Centrul de referință italian este responsabil pentru supravegherea moleculară a tuberculozei MDR-TB, tiparea și testarea susceptibilității la noile medicamente Delamanid și Bedaquiline. Laboratorul a fost acreditat de autoritatea locală și certificat ISO 9001: 2008. EBPU a fost recunoscut ca laborator de referință supranational OMS pentru tuberculoză, ca centru de colaborare OMS ITA98 și ca centru de colaborare ESCMID.


6. Supranational TB Reference Laboratory in Borstel, Germany

National Reference Laboratory for Mycobacteria

Research Center Borstel

22946 Borstel, Parkallee 18

Borstel, Germany

Laboratorul Național de Referință German (NRL) oferă servicii de diagnosticare de rutină și specializate la nivel național. Statutul de referință national este acordat pe 4 ani de către Departamentul de Sănătate din Germania si este, de asemenea, laborator supranational pentru mai multe ţări din Europa de Est, Asia Centrala si Africa
Conditiile de eligibilitate pentru a putea participa la schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnaţională:

1. Pentru medicii pneumologi şi medicii de laborator implicati in implementarea Programului National de Prevenire Supraveghere si Control al Tuberculozei:

Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie angajat într-o institutie publica care ofera servicii medicale (spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala)

personalul să fie implicat in programul național de prevenire, supraveghere si control al TB la nivel national, regional, judetean și local

A participat si a absolvit programul de formare profesionala organizat in cadrul proiectului


2. Pentru medicii de familie

Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie implicați in furnizarea de servicii medicale in domeniul prevenirii, supravegherii si controlului TB

sa fie în relații contractuale cu Casa de asigurari de sanatate

A participat si a absolvit programul de formare profesionala organizat in cadrul proiectului


Condiţie esenţiala de eligibilitate:

La depunerea dosarului de participare la schimbul de bune practici, aplicantul va ataşa


pentru participarea la conferinţe/congrese:


- dovada aprobării de către organizatorii conferinței/congresului a materialului pentru prezentare în cadrul conferinței (poster, abstract). Pentru participarea la workshopuri, aplicanţii trebuie să demonstreze desfasurarea unei activitati relevante pentru domeniul vizat – tuberculoza.


pentru participarea la stagii:


- documente din care sa rezulte ca au desfăşurat activitate relevantă in domeniul controlului TB (scrisoare de intenţie, CV)


Alte condiţii necesare pentru a asigura participarea la schimbul de bune practici


Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Are disponibilitatea de a participa la activitatile din proiect

Completeaza si depune toate documentele solicitate


Documentele necesare inscrierii sunt urmatoarele:

Cerere de inscriere Anexa 1

Adeverința de la locul de muncă (pentru medicii din rețeaua de pneumoftiziologie) – Anexa 2

Dovada că se află ȋn relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate: copie a contractutului ȋncheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate valabil la data depunerii dosarului. (pentru medicii de familie) – Anexa 3;

Declarația de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);

Dovada privind acceptarea de către organizatorii conferinței/congresului a unei lucrări/poster/abstract care urmează să fie susținut de aplicant în cadrul manifestării pentru care a optat (pentru participarea la conferințe/congrese);

Documente din care să rezulte că au desfășurat activitate relevantă în domeniul controlului TB (pentru participarea la workshop-uri)

1. O scrisoare de intenţie centrată pe competențele și motivaţia aplicantului care să includă o argumentaţie cu privire la intenţia de a participa la un anumit stagiu şi rezultatele aşteptate ȋn urma participării.

2. CV Europass din care să reiasă experienţa clinică şi ştiinţifică ȋn domeniul vizat TB precum şi lucrările apărute ȋn publicaţiile de specialitate, activitatea de cercetare sau formare, dacă este cazul


De asemenea, aplicanţilor selectați în vederea participării la activitățile de schimb de bune practici li se vor transmite pentru a fi completate și transmise în urma participării, următoarele formulare standard:

      Proces-verbal de predare-primire a pachetului de cazare/masa/transport etc. - Anexa 7

      Raportul de activitate (Anexa 8);

       Fișa de feedback (Anexa 9);

      Fișa de auto-evaluare (Anexa 10).


Informatii utile:

Se vor derula mai multe sesiuni de recrutare/selectare, dintre care una se va derula după finalizarea activităţii de formare, pentru a da şanse egale tuturor participanţilor.

În urma primirii dosarelor de candidatură vor fi selectate de către comisia de evaluare 36 de persoane (24 de medici din rețeaua de pneumoftiziologie și 12 medici de familie)

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa. Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat.

Dimensiunea maxima acceptata pentru fiecare fisier este de 50MB.

* Selecteaza toate fisierele pe care vrei sa le incarci (Se poate face selectie multipla tinand apasat pe tasta CTRL).

** Sunt acceptate doar fisierele cu extensiile jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx

Incarca


De ce sa te inscrii?
Prin participarea la activitatile organizate in cadrul proiectului, vei beneficia de:

Formare profesionala in managementul cazului de TB obtinand credite profesionale
Dezvoltarea competentelor teoretice si practice
Schimb de bune practici/schimburi de experienta
Un manual teoretic in domeniul controlului TB si un ghid de practica

Orice intrebari ai, scrie-ne la adresa de email:
contact@controltb.ro sau prin formularul de mai jos1281

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate certificati ca urmare a imbunatatirii nivelului de cunostinte

1320

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate “Boli transmisibile-Tuberculoza” vor beneficia de metode inovatoare de formare

36

persoane vor participa la activitati de schimb de bune practici si schimburi de experienta in state membre ale Uniunii Europene, concretizate in cursuri, congrese si workshopuri, in domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoza”