CONSOLIDAREA CONTROLULUI TUBERCULOZEI IN ROMANIA PRIN CRESTEREA COMPETENTELOR PROFESIONISTILOR DIN DOMENIUL TB

Afla ordinea si locatiile derularii sesiunilor de formare accesand sectiunea Calendar sesiuni

Vezi calendar sesiuni

Conditiile de eligibilitate pentru a putea participa la schimburi de experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnationale

1. Pentru personalul din institutii publice implicat in implementarea Programului National de prevenire supraveghere si control al TB: medici pneumologi

Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie angajat într-o institutie publica care ofera servicii medicale (spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala)

personalul să fie implicat in programul național de prevenire, supraveghere si control al TB la nivel national, regional, judetean și local


2. Pentru medicii de familie

Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie implicați in furnizarea de servicii medicale in domeniul prevenirii, supravegherii si controlului TB

sa fie în relații contractuale cu Casa de asigurari de sanatate


Alte conditii necesare pentru a asigura participarea la cursurile de formare:


Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Are disponibilitatea de a participa la activitatile din proiect

Completeaza si depune toate documentele solicitate

Este absolvent, cu examen de diploma, al unei institutii de invatamant:Medici: diploma de licenta doctor-medic

A participat si a absolvit programul de formare profesionala organizat in cadrul proiectului

Informatii utile si instructiuni pentru inscriere:

Specialistii implicati in furnizarea de servicii medicale vor putea sa isi depuna candidatura conform calendarului de selectie pentru schimbul de bune practici, online, prin servicii postale/curierat sau la sediul Beneficiarului.

Calendarul procesului de recrutare și selectie va fi publicat pe pagina web a proiectului /va fi expus in format fizic la loc vizibil in locatia de depunere a dosarului de inscriere.

Se vor derula mai multe sesiuni de recrutare/selectare, dintre care una se va derula dupa finalizarea activitatii de formare, pentru a da sanse egale tuturor participantilor

Schimb de bune practici - ERS


1. Condiții obligatorii pentru grupul țintă:


Personalul medical să fie angajat într-o instituție publică care oferă servicii medicale/ de sănătate publică (ex. spital public, autoritate de sănătate publică, institut sau instituție medicală), respectiv medicii de familie aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate;

Personalul medical să fie implicat în implementarea programului prioritar de sănătate: boli infecțioase transmisibile prioritare – tuberculoza, la nivel național, regional, județean sau local;

A participat la activitatea de formare profesionala - A1.1 și a primit diplomă de absolvire a cursului.

O condiție esențială pentru participarea la conferințe/congrese va fi trimiterea de către grupul țintă și aprobarea de către experții proiectului, a unei prezentări, poster etc. La depunerea dosarului de participare la conferințe, fiecare membru al grupului țintă va depune dovada aprobării de către organizatorii conferinței/congresului a materialului pentru prezentare în cadrul conferinței. Pentru participarea la workshopuri, participanții trebuie să demonstreze activitate relevantă pentru domeniul vizat – tuberculoza.


2. Documentele necesare inscrierii sunt urmatoarele:

Cerere de iscriere Anexa 1

Adeverința de la locul de muncă (pentru medicii din rețeaua de pneumoftiziologie) – Anexa 2

Declarație pe propria răspundere privind relația contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate (pentru medicii de familie) – Anexa 3;

Declarația de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);

Dovada privind acceptarea de către organizatorii conferinței/congresului a unei lucrări/poster care urmează să fie susținut de candidat în cadrul manifestării pentru care a optat (pentru participarea la conferințe/congrese);

Documente din care să rezulte că au desfășurat activitate relevantă în domeniul controlului TB (pentru participarea la workshop-uri), de ex.: atribuții în implementarea/coordonarea activităților de control al tuberculozei, cercetare/teaching în domeniul tuberculozei etc.


De asemenea, candidaților selectați în vederea participării la activitățile de schimb de experiență/schimb de bune practici li se vor transmite pentru a fi completate și transmise în urma participării, următoarele formulare standard:

      Proces-verbal de predare-primire a pachetului de cazare/masa/transport etc. - Anexa 7

      Raportul de activitate (Anexa 8);

       Fișa de feedback (Anexa 9);

      Fișa de auto-evaluare (Anexa 10).


http://www.conventionhousing.org/ daca doriti mai mule informatii pentru o mica prezentare a conferintei.

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa. Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat.

Dimensiunea maxima acceptata pentru fiecare fisier este de 50MB.

* Selecteaza toate fisierele pe care vrei sa le incarci (Se poate face selectie multipla tinand apasat pe tasta CTRL).

** Sunt acceptate doar fisierele cu extensiile jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx

Incarca


De ce sa te inscrii?
Prin participarea la activitatile organizate in cadrul proiectului, vei beneficia de:

Formare profesionala in managementul cazului de TB obtinand credite profesionale
Dezvoltarea competentelor teoretice si practice
Schimb de bune practici/schimburi de experienta
Un manual teoretic in domeniul controlului TB si un ghid de practica

Orice intrebari ai, scrie-ne la adresa de email:
contact@controltb.ro sau prin formularul de mai jos1281

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate certificati ca urmare a imbunatatirii nivelului de cunostinte

1320

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate “Boli transmisibile-Tuberculoza” vor beneficia de metode inovatoare de formare

36

persoane vor participa la activitati de schimb de bune practici si schimburi de experienta in state membre ale Uniunii Europene, concretizate in cursuri, congrese si workshopuri, in domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoza”