CONSOLIDAREA CONTROLULUI TUBERCULOZEI IN ROMANIA PRIN CRESTEREA COMPETENTELOR PROFESIONISTILOR DIN DOMENIUL TB

Afla ordinea si locatiile derularii sesiunilor de formare accesand sectiunea Calendar sesiuni

Vezi calendar sesiuni

Specialiştii implicaţi ȋn furnizarea de servicii medicale care au participat la activitatea de formare profesională ȋn cadrul proiectului si au absolvit cursul sunt invitaţi să se ȋnscrie la activitatea de Schimb de bune practici.

Condiţiile de participare se regasesc mai jos

Primul schimb de bune practici în cadrul proiectului “Consolidarea controlului tuberculozei în România prin creșterea competențelor profesioniștilor în domeniul TB”

CONFERINŢE/ CONGRESE/WORKSHOP-uri ÎN DOMENIUL TUBERCULOZEI 2020 UNIUNEA EUROPEANĂ PROPUSE PENTRU SCHIMBUL DE BUNE PRACTICI

ERS
International Congress

Locaţia: Viena, Austria

Perioadă: 05-09 sept 2020

Contact: https://ers-2020.com/#header

ECCMID 2020 Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Locaţia: Paris, Franţa

Perioadă:18-21 aprilie 2020

Contact: https://www.eccmid.org/abstracts/abstract_guidelines/

51 st Union World Conference on Lung Health

Locatie: Sevilia, Spania

Perioadă: 20-24 octombrie 2020

Contact: https://seville.worldlunghealth.org/

7 th Pneumo Update Europe

Locaţia: Budapesta, Ungaria

Perioadă: 19-20 iunie 2020

Contact: https://pneumo-update-europe.eu/registrationConditiile de eligibilitate pentru a putea participa la schimburi de bune practici, inclusiv in contextul actiunilor de cooperare transnaţională:

1. Pentru medicii pneumologi şi medicii de laborator implicati in implementarea Programului National de Prevenire Supraveghere si Control al Tuberculozei:

Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie angajat într-o institutie publica care ofera servicii medicale (spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala)

personalul să fie implicat in programul național de prevenire, supraveghere si control al TB la nivel national, regional, judetean și local

A participat si a absolvit programul de formare profesionala organizat in cadrul proiectului


2. Pentru medicii de familie

Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie implicați in furnizarea de servicii medicale in domeniul prevenirii, supravegherii si controlului TB

sa fie în relații contractuale cu Casa de asigurari de sanatate

A participat si a absolvit programul de formare profesionala organizat in cadrul proiectului


Condiţie esenţiala de eligibilitate:

La depunerea dosarului de participare la schimbul de bune practici, aplicantul va atasa dovada aprobării de către organizatorii conferinței/congresului a materialului pentru prezentare în cadrul conferinței (poster, abstract). Pentru participarea la workshopuri, participanții trebuie să demonstreze desfasurarea unei activitati relevante pentru domeniul vizat – tuberculoza.


Alte condiţii necesare pentru a asigura participarea la schimbul de bune practici


Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Are disponibilitatea de a participa la activitatile din proiect

Completeaza si depune toate documentele solicitate


Documentele necesare inscrierii sunt urmatoarele:

Cerere de inscriere Anexa 1

Adeverința de la locul de muncă (pentru medicii din rețeaua de pneumoftiziologie) – Anexa 2

Declarație pe propria răspundere privind relația contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate (pentru medicii de familie) – Anexa 3;

Declarația de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);

Dovada privind acceptarea de către organizatorii conferinței/congresului a unei lucrări/poster/abstract care urmează să fie susținut de aplicant în cadrul manifestării pentru care a optat (pentru participarea la conferințe/congrese);

Documente din care să rezulte că au desfășurat activitate relevantă în domeniul controlului TB (pentru participarea la workshop-uri), de ex.: atribuții în implementarea/coordonarea activităților de control al tuberculozei, cercetare/teaching în domeniul tuberculozei etc.


De asemenea, aplicanţilor selectați în vederea participării la activitățile de schimb de bune practici li se vor transmite pentru a fi completate și transmise în urma participării, următoarele formulare standard:

      Proces-verbal de predare-primire a pachetului de cazare/masa/transport etc. - Anexa 7

      Raportul de activitate (Anexa 8);

       Fișa de feedback (Anexa 9);

      Fișa de auto-evaluare (Anexa 10).


Informatii utile:

Se vor derula mai multe sesiuni de recrutare/selectare, dintre care una se va derula dupa finalizarea activitatii de formare, pentru a da sanse egale tuturor participantilor.

În urma primirii dosarelor de candidatură vor fi selectate de către comisia de evaluare 36 de persoane (24 de medici din rețeaua de pneumoftiziologie și 12 medici de familie)

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate si va semna fiecare anexa. Documentele anexate in copie vor fi adnotate conform cu originalul si vor fi semnate de candidat.

Dimensiunea maxima acceptata pentru fiecare fisier este de 50MB.

* Selecteaza toate fisierele pe care vrei sa le incarci (Se poate face selectie multipla tinand apasat pe tasta CTRL).

** Sunt acceptate doar fisierele cu extensiile jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx

Incarca


De ce sa te inscrii?
Prin participarea la activitatile organizate in cadrul proiectului, vei beneficia de:

Formare profesionala in managementul cazului de TB obtinand credite profesionale
Dezvoltarea competentelor teoretice si practice
Schimb de bune practici/schimburi de experienta
Un manual teoretic in domeniul controlului TB si un ghid de practica

Orice intrebari ai, scrie-ne la adresa de email:
contact@controltb.ro sau prin formularul de mai jos1281

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate certificati ca urmare a imbunatatirii nivelului de cunostinte

1320

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate “Boli transmisibile-Tuberculoza” vor beneficia de metode inovatoare de formare

36

persoane vor participa la activitati de schimb de bune practici si schimburi de experienta in state membre ale Uniunii Europene, concretizate in cursuri, congrese si workshopuri, in domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoza”