CONSOLIDAREA CONTROLULUI TUBERCULOZEI IN ROMANIA PRIN CRESTEREA COMPETENTELOR PROFESIONISTILOR DIN DOMENIUL TB

Afla ordinea si locatiile derularii sesiunilor de formare accesand sectiunea Calendar sesiuni

Vezi calendar sesiuni

Specialiştii implicaţi ȋn furnizarea de servicii medicale care au participat la activitatea de formare profesională ȋn cadrul proiectului si au absolvit cursul sunt invitaţi să se ȋnscrie la activitatea de Schimb de bune practici.

Condiţiile de participare se regasesc mai jos

Absolventii cursului de formare, au oportunitatea de a aplica pentru activitatea Schimb de bune practici.

Aceasta constă ȋn susţinerea participării la un eveniment ştiinţific din spaţiul Uniunii Europene, cu tematică din domeniul TB, ȋn perioada februarie-aprilie 2021.Conditiile de eligibilitate pentru a putea participa la schimbul de bune practici:

1. Pentru medicii pneumologi şi medicii de laborator implicati in implementarea Programului National de Prevenire Supraveghere si Control al Tuberculozei:

Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie angajat într-o institutie publica care ofera servicii medicale (spital public, autoritate de sanatate publica, institut sau institutie medicala)

să fie implicat in Programul Național de Prevenire, Supraveghere si Control al TB la nivel national, regional, judetean și local

să fi absolvit programul de formare profesionala organizat in cadrul proiectului


2. Pentru medicii de familie

Criterii de eligibilitate (cumulative):

sa fie implicați in furnizarea de servicii medicale in domeniul prevenirii, supravegherii si controlului TB

sa fie în relații contractuale cu Casa de asigurari de sanatate (se va trimite copia Contractului CAS)

sa fi absolvit programul de formare profesionala organizat in cadrul proiectului


Condiţie esenţiala de eligibilitate:

La depunerea dosarului de participare la schimbul de bune practici, aplicantul va ataşa o scrisoare de intenţie centrată pe motivaţia de a participa la schimbul de bune practici şi aşteptările legate de evenimentul selectat.Alte condiţii necesare pentru a asigura participarea la schimbul de bune practici


Are disponibilitatea de a achita taxa, urmȃnd ca decontul din partea proiectului să se facă ulterior, pe baza certificatului de participare la evenimentul selectat

Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Are disponibilitatea de a participa la activităţile din proiect

Completează şi depune toate documentele solicitate


Documentele necesare inscrierii sunt urmatoarele:

Cerere de inscriere Anexa 1

Adeverința de la locul de muncă (pentru medicii din rețeaua de pneumoftiziologie) – Anexa 2

Dovada că se află ȋn relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate: copie a contractutului ȋncheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate valabil la data depunerii dosarului. (pentru medicii de familie) – Anexa 3;

Declarația de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);

O scrisoare de intenţie centrată pe motivaţia aplicantului de a participa la schimbul de bune practici şi aşteptările legate de evenimentul selectat.


De asemenea, aplicanţilor selectați în vederea participării la activitățile de schimb de bune practici li se vor transmite pentru a fi completate și transmise în urma participării, următoarele formulare standard:

Raportul de activitate (Anexa 8);

Fișa de feedback (Anexa 9);

Fișa de auto-evaluare (Anexa 10).


Decontarea taxei de participare se va face pe baza 51st UNION WORLD CONFERENCE ON LUNG HEALTH şi a documentelor menţionate mai sus.


Informaţii utile şi instrucţiuni pentru inscriere:

Candidatul va completa dosarul cu toate documentele solicitate şi va semna fiecare anexa. Documentele anexate ȋn copie vor fi adnotate conform cu originalul şi vor fi semnate de candidat.

Dosarul intr-un exemplar original, va fi trimis prin poştă sau curier, ulterior ȋnscrierii online, la sediul de implementare a proiectului.

Comisia de evaluare şi selecţie va verifica fiecare dosar şi va evalua candidatura prin calificativul admis/respins.

Nerespectarea oricaruia dintre criteriile de eligibilitate va duce la respingerea dosarului.

Lista finală a participanţilor ale caror dosare de ȋnscriere au fost admise va fi ȋntocmită pe baza principiului „primul venit – primul servit”

Se va lua ȋn considerare data şi ora ȋnscrierii online.

Dimensiunea maxima acceptata pentru fiecare fisier este de 50MB.

* Selecteaza toate fisierele pe care vrei sa le incarci (Se poate face selectie multipla tinand apasat pe tasta CTRL).

** Sunt acceptate doar fisierele cu extensiile jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx

Incarca


De ce sa te inscrii?
Prin participarea la activitatile organizate in cadrul proiectului, vei beneficia de:

Formare profesionala in managementul cazului de TB obtinand credite profesionale
Dezvoltarea competentelor teoretice si practice
Schimb de bune practici/schimburi de experienta
Un manual teoretic in domeniul controlului TB si un ghid de practica

Orice intrebari ai, scrie-ne la adresa de email:
contact@controltb.ro sau prin formularul de mai jos1281

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate certificati ca urmare a imbunatatirii nivelului de cunostinte

1320

specialisti implicati in domeniul prioritar de sanatate “Boli transmisibile-Tuberculoza” vor beneficia de metode inovatoare de formare

36

persoane vor participa la activitati de schimb de bune practici si schimburi de experienta in state membre ale Uniunii Europene, concretizate in cursuri, congrese si workshopuri, in domeniul prioritar “Boli transmisibile – Tuberculoza”